សារជូនពរ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំកុរ​ 2019ជូនដល់ក្រុមការងារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ…សំណាងល្អរកទទួលទានមានបានជោគជយ័ក្នុងជីវិត សុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារ នឺងគ្រប់ភារកិច្ជ​​
ការធ្វើដំណើរ មិនថាទីជិត ឬឆ្ងាយ សូមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព .គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *